หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.nongbuatai.go.th
 
ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
 
 
  ตำบลหนองบัวใต้ เป็นหนึ่งใน 10 ตำบลของอำเภอเมืองตาก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 84.533 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 52,833 ไร่ มีสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคม อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ด้านทิศตะวันตกของอำเภอเมืองตาก มีเขตการปกครองหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน เนื้อที่ 84.533 ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำปิง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
ประชากรทั้งหมด 6,262 คน แบ่งเป็น

ชาย 3,113 คน คิดเป็นร้อยละ 49.71

หญิง 3,149 คน คิดเป็นร้อยละ 50.29
จำนวนครัวเรือน 2,558 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 75 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   หนองปรือ 428 464 892 420  
2   หนองบัวใต้ 778 804 1,582 609
  3   คลองห้วยทราย 274 294 568 200  
4   ดงปู 434 373 807 504
  5   ท่าเล่ 416 428 844 297  
6   ห้วยทรายสอง 515 513 1,028 317
  7   บ้านหนองตาชื่น 268 273 541 211  
    รวม 3,113 3,149 6,262 2,558
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559
 

สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ราบมีเพียงเล็กน้อย อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง

สภาพดินทั่วไปเป็นดินลูกรัง และดินปนทรายภูเขาเป็นภูเขาถนนธงชัย แม่น้ำ มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน , ห้วยแม่ท้อ
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2557
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10