หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยทราย หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราย ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 4 ส.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยทราย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเทมีฟอส ๑%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายเทมีฟอล ๑% ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซองต่อ ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายเทมีฟอล ๑% ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซองต่อ ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18