หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวใต้
'' คุณภาพชีวิตดี มีการศึกษาเด่น
ถนนปลอดภัย เชื่อมต่อทุกเส้นทาง
กำจัดขยะมูลฝอยเป็นระบบ ครบวงจรเรื่องการเกษตร ''
นายไชยเดช แก้วประดิษฐ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้
วัดหนองพลวง
นายไชยเดช แก้วประดิษฐ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
แหล่งน้ำในชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
บุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัวใต้
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวใต้
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.nongbuatai.go.th
1
2
3
4
5
 
ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
อบต.น้ำรึม โครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการรณรงค์ ปลูกต้นไม้ Green Day จังหวัดตาก เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน อำเ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง เรื่งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจั [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง พัฒนาปรับปรุง ภายในรอบๆสำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา ซ่อมแซมทางสาธารณะเขตชุมชนระหว่างบ้านรวมไทยสามัคคี และบ้านเสริมสุข ตำบลรวมไทยพัฒน [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง ซ่อมน้ำประปาที่ชำรุด [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ปะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ม.9 บ้านพระธาตุ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ \" ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา โครงการสร้างเด็กไทยคุณภาพ 6 ขั้นตอน [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสี่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
โทรศัพท์
055-897-077
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1748  ตอบ 4  
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (25 ม.ค. 2560)    อ่าน 1443  ตอบ 1