หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลังสามปี [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 19 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3 ปี (2561-2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 - 2563 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)