หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.nongbuatai.go.th
 
ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
 
 
  การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและตำบล รวมถึงการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านรายละเอียด ดังนี้
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105 สายตาก - แม่สอด
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1107 สายตาก - เจดีย์ยุทธ์หัตถี
 
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1108 สายตาก – ท่าเล่ – นาโบสถ์
 
ทางหลวงแผ่นดิน สายประดาง - วังเจ้า
 
มีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังเชื่อมถึงกันทุกหมู่บ้าน
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำปิง จำนวน 1 สาย

ลำห้วย จำนวน 13 แห่ง

คลอง จำนวน 6 แห่ง

หนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 108 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 55 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 50 แห่ง

สระน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 19 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง

ประปาชนบท จำนวน 10 แห่ง

ทรัพยากรดิน เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ การทำสวนและการทำนาข้าว

ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำปิง ไหลผ่านตลอดแนวตำบลนอกจากนี้มีห้วยแม่ท้อไหลผ่านด้วย

ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพรรณไม้เบญจพรรณจำนวนมาก
 
 
 
  
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2557
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10