หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือประชาชน
 
 
การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การชำระภาษีป้าย


การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การขุดดิน

 
  (1)