หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.nongbuatai.go.th
 
ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
 
 
 
 


นางสาวธารินี สาเขตร์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)


นางสาวจารุณี เพิ่มคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวณัฐกานต์ นันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวกาญจนา ทาระวา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นางชุติมา ทองอ้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจักราวุธ วัฒนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายบัญชายุทธ เพิ่มเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 
 
 
 


 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10