หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล หนองบัวใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบล
หนองบัวใต้
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.nongbuatai.go.th
 
ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ติดต่อประสานงาน 055-897077 โทรสาร 055-897078 เฟสบุ๊ค nongbuatai tak
     
 
 


 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสิ่งสาธารณประโยชน์

การวางและจัดทำผังเมือง
 


 
งานส่งเสริมอาชีพ

เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

การฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาอาชีพ

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน

จัดหา / ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน
งานสวัสดิการสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
งานนันทนาการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรม ด้านนันทนาการ
งานการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
การสาธารณสุข

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและสร้างสุขภาพดีทั่วหน้า
 


 

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10